Користувацька угода

1. Загальні положення

1.1. Дана Угода визначає умови використання будь-якою фізичною чи юридичною особою або фізичною особою – підприємцем (далі – «Користувач») інформаційних та інших матеріалів та сервісів сайту detectiveclub.com.ua (далі — «Сайт»).

1.2. Усі текстові матеріали Сайту є авторськими, тобто об’єктами інтелектуальної власності, і належать Адміністрації Сайту. Права Адміністрації Сайту на ці матеріали охороняються законодавством України та інших держав про права на результати інтелектуальної діяльності.

1.3. Використання будь-яких текстових матеріалів, розміщених на Сайті, допускається тільки з письмової згоди Адміністрації Сайту і з активним посиланням на матеріал, що використовується. Використання матеріалів без отримання згоди Адміністрації Сайту недопустиме.

1.4. Під використанням матеріалів мається на увазі відтворення, розповсюдження, публічний показ, повідомлення в мережі Інтернет, переробка, доведення до загального відома та інші способи використання, передбачені чинним законодавством України.

1.5. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач автоматично погоджується з усіма умовами даної Угоди та зобов’язується дотримуватися її.

2. Обов’язки Користувача

2.1. Користувач погоджується не вдаватися до дій, які можуть розглядатися, що можуть розглядатися як ті, що порушують законодавство України чи норми міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторські та/чи суміжні права, а також до дій, що призводять чи можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

2.2. Користувач повідомлений і погоджується із забороною на будь-яке комерційне використання інформації, розміщеної на Сайті, відтворення текстів чи їх фрагментів з метою комерційної реалізації права доступу до цієї інформації.

2.3. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування та використанням ним зовнішніх ресурсів, посилання на які містяться у розміщених на Сайті матеріалах.

2.4. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності та не має прямих чи непрямих зобов’язань перед Користувачем щодо будь-яких можливих або виниклих втрат або збитків, пов’язаних з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси чи інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

3. Інші умови

3.1. Усі суперечки, що можуть виникнути через зміст та умови даної Угоди чи пов’язані з ними, будуть вирішуватися у відповідності до чинного законодавства України.

3.2. У разі порушення будь-якого пункту даної Угоди Адміністрація Сайту залишає за собою право захищати свої права та інтереси будь-яким встановленим законодавством України шляхом, в тому числі шляхом подання скарги до правоохоронних органів та позовних заяв до судових органів.

3.3. Ніщо в даній Угоді не може свідчити чи сприйматися як встановлення між Адміністрацією Сайту та Користувачем агентських відносин, відносин товариства, відносин щодо спільної діяльності, відносин особистого найму або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених цією Угодою.

3.4. Визнання судом будь-якого положення даної Угоди не дійсним або таким, що не відповідає обов’язковому виконанню, не робить недійсними інші положення Угоди.

3.5. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-яким Користувачем будь-якого положення даної Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права пізніше вжити відповідних заходів задля захисту своїх інтересів та захисту авторських прав на розміщені на Сайті матеріали, що охороняються у відповідності до законодавства.

3.6. Адміністрація Сайту залишає за собою право у будь-який момент в односторонньому порідку змінити умови даної Угоди. Такі зміни вступають у дію через 3 (три) дні з моменту розміщення нової версії Угоди на Сайті. Якщо Користувач не згоден з внесеними змінами, він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити отримувати інформацію, що розміщена на Сайті, та використовувати будь-які сервіси Сайту.

З усіх питань використання матеріалів Сайту будь-який Користувач може звернутися до Адміністрації сайту Сайту через контактну форму.

Користувач підтверджує, що ознайомлений зі всіма пунктами даної Угоди, безумовно приймає їх та погоджується з ними.